Çevre Politikamız

Toplumdaki ihtiyaçların ve üretim-tüketim alışkanlıklarının artmasıyla, doğal kaynaklara verilen zarar da artış göstermektedir; bu çevresel sorunlar, toplumun yaşamını olumsuz etkiliyor. Çevrenin ve toplumun birbirine bağlı olduğu düşünülürse, üretim aşamalarında çevreye en az zarar veren yöntemler tercih edilmelidir. Çevresel Yönetim Sistemlerini (ÇYS) kullanarak bu eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Çevre yönetimi, tüm canlıların ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesini, geleceğe temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı, doğal kaynakları korumayı ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı hedeflemektedir.

Makine sanayisi, diğer sektörlere göre daha az malzeme ve enerji kullanarak çevreye ve insan sağlığına daha az zarar vermektedir. Aynı zamanda, makine sanayisi yenilikçi üretimlere olanak tanıması, gelişmiş teknolojilere erişim sağlaması ve yüksek katma değerli ürünler üretebilmesi gibi özellikleri sayesinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu nedenle, yeşil üretimin öncü sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir.


Firmamızın benimsediği çevre politikası şu şekildedir:

 • Ürünlerimizin satın alımında ve malzeme seçiminde çevreci ürünlerin tercih etmek,
 • Çevresel etkilerin yönetimsel karar alma süreçlerinde temel etmen olmasının sağlamak,
 • Çevresel kirlilikleri önleyerek çevresel niteliklerin geliştirmek,
 • Çevresel planlamaya ve çevre konusunda çalışan kurumlar arasında düzgün bir iletişim kurmak
 • Doğada sürdürülemeyen kaynakların tüketiminin önlenmesi,
 • Yapılması planlanan projelerin çevre ile uyumlu olmasının sağlamak,
 • ÇED sisteminin çevre yönetiminde esas almak,
 • Çevresel karar alma süreçlerinin çevresel veri sistemleriyle iç içe olmasının sağlamak,
 • Muhasebe ve finans bölümünde ÇYS faaliyetleri için bütçelendirme yaparak yatırım oluşturmak,
 • İnsan kaynakları tarafından ÇYS iş tanımlarının belirlemek,
 • Önemli ekipmanlarla gerçekleştirilecek bir projenin koruyucu önlemlerini almak.

Amacımız ÇYS dahilinde politikamızın devamlılığı sağlayabilmektir.